Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

Wydział:
Referat Finansowy
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Joanna Niemczyk
Miejsce załatwienia:
biuro nr 23
Telefon kontaktowy:
52 389 45 24
Miejsce odbioru:
biuro nr 23
Wymagane dokumenty:
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami,
2. Kserokopia lub do wglądu akt notarialny,
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje jednolity wzór informacji na podatek od nieruchomości określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104)

Ogólnokrajowe wzory formularzy informacji mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Informacje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Dotychczasowe formularze podatkowe, należy stosować wyłącznie do spraw, których zdarzenie miało miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Opłaty:
Brak.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w terminach:
a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji
b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.
Uwagi:
1. Terminy płatności podatku od nieruchomości – wymienione w decyzji podatkowej:

I rata – do 15 marca ,
II rata – do 15 maja ,
III rata – do 15 września,
IV rata – do 15 listopada.

2. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego, u sołtysa lub na rachunek Gminy Kamień Krajeński: Bank Spółdzielczy w Więcborku 85 8162 0003 0000 9292 2000 0160
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70).
2. ustawa z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.),
3. obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4. obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104)

Wzór formularza informacji na podatek od nieruchomości, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (62,05KB)
PDFZIN-1 Załącznik do IN-1- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (36,68KB)
PDFZIN-2 Załącznik do IN-1- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (36,60KB)
PDFZIN-3 Załącznik do IN-1- Dane pozostałych podatników (32,22KB)
 

Wzory formularzy informacji podatkowych do spraw, których zdarzenie miało miejsce przed 1 lipca 2019 r.

Druki informacji podatkowych obowiązujące od 20.02.2019 r.

DOCZał. nr 1 - informacja nieruchomości IN-1.doc (113,50KB)
DOCZał. nr 3 - dane nieruchomości ZN-1A.doc (55,50KB)
DOCZał. nr 4 - zwolnienia nieruchomości ZN-1B.doc (107,50KB)
 

Druki informacji podatkowych obowiązujące od 01.01.2016 r.

DOCZał. nr 1 - informacja nieruchomości IN-1.doc (113,50KB)
DOCZał. nr 3 - dane nieruchomości ZN-1A.doc (55,50KB)
DOCZał. nr 4 - zwolnienia nieruchomości ZN-1B.doc (109,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego