Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "PSZOK"

ul. Podgórna 5

89-430 Kamień Krajeński

 

Godziny otwarcia:

każdy poniedziałek od 8.00. do 12.00

każda środa od 14.00. do 18.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

pierwsza nieświąteczna sobota miesiąca od 7.00 do 15.00

 

Do "PSZOK" przyjmowane są segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych i pochodzących z prowadzonej przez mieszkańców działalności gospodarczej.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 13*         Rozpuszczalniki
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
ex 20 01 99                       Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (strzykawki, igły itp.)
20 02 01 Odpady zielone ulegające biodegradacji
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31*
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń innych niż wymienione w 16 02 15
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego