Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa ok. 5 miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego ok. 1 roku.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24.
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24.
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek sporządzony samodzielnie.
2) Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży tj.: koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty sądowe oraz cenę nabycia lokalu lub działki.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Sposób załatwienia sprawy:
a) Uchwała o sprzedaży
b) Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego
c) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz publikację w gazecie lokalnej. d) Sporządzenie protokołu uzgodnień
e) Zawarcie aktu notarialnego
Podstawa prawna:
1) Art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 6, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344). 2) Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego