Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamiana nieruchomości

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Całość sprawy związanej z zamianą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około 5 miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około 1 roku.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek sporządzony samodzielnie.
2) Jeden egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją gruntu.
Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem działki do zamiany tj.: a) podziału geodezyjnego, b) sporządzenia aktu notarialnego.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
W przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy:
a) Wniosek o zamianę nieruchomości
b) Uchwała Rady Miejskiej
c) Wycena nieruchomości przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego
d) Sporządzenie protokołu zamiany nieruchomości
e) Zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego

Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
Podstawa prawna:
1) Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344). 2) Art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego