Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Całość sprawy związanej ze sprzedażą lokalu od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około 5 miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około 1 roku.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek sporządzony samodzielnie.
Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.: koszty wyceny lokalu i działki, koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty sądowe oraz cenę nabycia lokalu.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
Wartość lokalu określona zostaje przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Cena lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej podlega jednorazowej zapłacie. Operat szacunkowy może zostać wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Podstawa prawna:
1) Art. 34 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), 2) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1048) 3) Uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego