Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo pierwokupu

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek,
2) Umowa notarialna – warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej
nabytej uprzednio od Gminy, położonej na terenie Gminy.
Opłaty:
Nie pobiera się. Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zmianami).
Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny- warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Uwagi:
Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (SB) po przygotowaniu niezbędnych dokumentów przekazuje sprawę Burmistrzowi, który w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się o skorzystaniu z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności nieruchomości.

W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny – oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.
Podstawa prawna:
Art. 109 i następne Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego