Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Krystyna Dalecka
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 25
Telefon kontaktowy:
52 389 45 45
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 25
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.
2) Kopia decyzji o warunkach zabudowy.
Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa od zmiany decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - według ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji zmieniającej warunki zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, który wydał decyzję.
Uwagi:
Brak.
Podstawa prawna:
Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami)

PDFWniosek-o-zmianę-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf (73,70KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego