Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
2/2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Oświata
Miejsce pracy:
1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.
Stanowisko:
dyrektor
Wymiar etatu:
pełen etat
Ilość etatów:
2
Data ogłoszenia:
09-02-2024
Termin składania dokumentów:
08-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ................... w ...............” w Urzędzie Miejski w Kamieniu Krajeńskim, przy ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, I piętro, sekretariat - pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie od 9 lutego 2024 r., tj. od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim www.mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info w zakładce Ogłoszenia o naborze, do 8 marca 2024 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do urzędu).
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, przy ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, I piętro, sekretariat - pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
w załączniku
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
w załączniku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
w załączniku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
w załączniku
Lista wybranych kandydatów:
1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy, Duża Cerkwica 32, 89-430 Kamień Krajeński - Pan Mariusz Liss
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, ul. Szkolna 3, 89-430 Kamień Krajeński - konkurs nierozstrzygnięty
Uzasadnienie wyboru:
1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy, Duża Cerkwica 32, 89-430 Kamień Krajeński

Pan Mariusz Liss wziął udział w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy który odbył się w dniu 20 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim. Kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów członków Komisji Konkursowej i wygrał konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego powołuje Pana Mariusza Lissa na stanowisko dyrektora na okres 5-letniej kadencji trwającej od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2029 roku.

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, ul. Szkolna 3, 89-430 Kamień Krajeński

Udział w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, który odbył się w dniu 20 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, wziął jeden kandydat. Kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków Komisji Konkursowej. W związku z powyższym konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim został nierozstrzygnięty.

PDFZarządzenie nr 14-2024.pdf (517,88KB)
PDF32-2024.pdf (313,61KB)
PDF33-2024.pdf (310,94KB)
PDF34-2024.pdf (319,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego