Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
1/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Wydział:
Oświata
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem.
Stanowisko:
Dyrektor szkoły
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
30-10-2023
Termin składania dokumentów:
14-11-2023
Sposób składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem” w terminie do dnia 14.11.2023 r. do godz. 17.00
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński (I piętro sekretariat - pokój nr 10) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu).
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
w załączniku
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
w załączniku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
w załączniku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
w załączniku
Lista wybranych kandydatów:
Pani Marzena Tuńska-Swobodzińska
Uzasadnienie wyboru:
Pani Marzena Tuńska-Swobodzińska wzięła udział w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem, który odbył się w dniu 23 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim. Kandydatka uzyskała bezwzględną większość głosów członków Komisji Konkursowej i wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego powołuje Panią Marzenę Tuńską-Swobodzińską na stanowisko dyrektora na okres 5-letniej kadencji trwającej od 1 lutego 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku.

PDFZARZĄDZENIE NR 75.2023.pdf (321,34KB)
PDFZarządzenie-85.2023. - zatwierdzenie konkursu.pdf (265,60KB)
PDFZarządzenie.86.2023- powierzenie dyrektora SPZAM.pdf (266,89KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego