Zmiana rachunku bankowego

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego z dniem 1 lutego 2018 roku.

Podatki, opłaty i inne należności należy kierować na nowy rachunek bankowy
gminy Kamień Krajeński / Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim

Bank Spółdzielczy w Więcborku Nr 85 8162 0003 0000 9292 2000 0160

(z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłacanym na indywidualnie nadany rachunek bankowy).

 

 

Informacje

Rejestr zmian