Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-04-16 13:52:14 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Forma… Szczegóły
2 2021-04-16 10:04:41 ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w 2021 roku. Szczegóły
3 2021-04-15 09:14:57 ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego   Lp. Położenie Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia lokalu Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza Termin wnoszenia opłat Wadium Forma… Szczegóły
4 2021-04-14 11:30:25 Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim – kwiecień 2021 r. Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim: Komisja Rewizyjna – 20 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 8.00 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –… Szczegóły
5 2021-04-13 15:41:35 ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2021. Szczegóły
6 2021-04-08 12:03:02 Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
7 2021-04-07 13:58:54 Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
8 2021-04-07 08:13:42 Karta SIOS 18.1/2021 Szczegóły
9 2021-04-07 08:11:15 Karta SIOS 98.1/2020 Szczegóły
10 2021-04-07 08:06:18 Karta SIOS 23.1/2021 Szczegóły
11 2021-04-06 11:14:01 Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
12 2021-04-02 13:27:27 ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
13 2021-04-02 10:35:56 Petycja z dn. 29.03.2021 r. - Podwórko NIVEA edycja 2021 Szczegóły
14 2021-04-01 13:43:00 Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Szczegóły
15 2021-04-01 09:54:00 Karta SIOS 31/2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 144 145 146 »