Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-05-22 14:32:10 ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2017 Szczegóły
2 2017-05-19 11:14:43 Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 maja 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.… Szczegóły
3 2017-05-16 13:41:09 Petycja "Podwórko Talentów NIVEA" Szczegóły
4 2017-05-15 15:05:13 Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017 r. Szczegóły
5 2017-05-15 13:30:04 Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. Szczegóły
6 2017-05-12 13:53:45 ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Szczegóły
7 2017-05-12 10:01:50 Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński". " Szczegóły
8 2017-05-11 14:13:33 Karta SIOS 43/2017 Szczegóły
9 2017-05-11 11:57:23 ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. uchylające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
10 2017-05-11 11:01:13 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży - bezprzetargowo na rzecz najemcy 11.05.2017r. - 01.06.2017r. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku Lp. Położenie Przeznaczenie Nr KW Nr działki Powierzchnia lokalu mieszkalnego  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych Udział we własności nieruchomości Informację o obciążeniach Wartość w Informacja… Szczegóły
11 2017-05-11 10:53:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki Orzełek 11.05.2017r. - 01.06.2017r. W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku Lp. Położenie nieruchomości Nr  KW Nr działki Powierzchnia działki Udział we własności nieruchomości Przeznaczenie terenu Informacja o obciążeniach Wartość… Szczegóły
12 2017-05-10 12:34:16 Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Dnia 17 maja 2017 roku (tj. środa) o godz. 8.00 w salce radnego w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (II piętro) odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej i komisji budżetu… Porządek… Szczegóły
13 2017-05-09 12:40:17 Rozbudowa z przebudową budynku OSP przy ul. Leśnej 9 w Kamieniu Krajeńskim Działka Nr: 189 i 1071/9. Szczegóły
14 2017-05-08 12:38:38 Inspektor ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnego Szczegóły
15 2017-05-05 14:50:35 ogłoszenie o przetargu, działki pod garaże, ul. Przykop, Kamień Krajeński Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych: Lp. Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia działki Nr KW Przeznaczenie terenu z planem Oznaczenie w ewidencji gruntów Informacja o obciążeniach… Szczegóły
« 1 2 3 4 42 43 44 »