Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-11 15:26:40 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Szczegóły
2 2018-07-11 08:03:31 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczegóły
3 2018-07-06 15:25:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Mała Cerkwica Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Forma… Szczegóły
4 2018-07-05 15:38:23 Uchwała Nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
5 2018-07-05 14:12:19 Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
6 2018-07-05 14:03:58 Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
7 2018-07-05 13:53:26 Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński do organu regulacyjnego. Szczegóły
8 2018-07-05 13:49:41 Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług. Szczegóły
9 2018-07-05 13:46:15 Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły
10 2018-07-05 13:42:33 Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
11 2018-07-05 13:35:38 Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(8) Szczegóły
12 2018-07-05 13:30:26 Uchwała Nr XXXIX/244/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
13 2018-07-02 10:16:01 Karta SIOS 54/2018 Szczegóły
14 2018-06-27 15:33:44 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Mała Cerkwica i Kamień Krajeński Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat… Szczegóły
15 2018-06-27 15:30:32 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Dąbrowa Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Forma… Szczegóły
« 1 2 3 4 68 69 70 »