Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-17 09:01:39 wykaz lokali do zbycia, ul. Dworcowa 10/1 w Kamieniu Krajeńskim 17.10.2017r. - 07.11.2017r. Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia w 2017 roku Lp. Położenie Przeznaczenie Nr KW Nr działki Powierzchnia lokalu mieszkalnego  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych Udział we własności nieruchomości Informację o obciążeniach Wartość w… Szczegóły
2 2017-10-16 11:56:39 Ogłoszenie III konkurs dla organizacji pozarządowych. Szczegóły
3 2017-10-13 11:07:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat… Szczegóły
4 2017-10-12 15:34:52 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat… Szczegóły
5 2017-10-12 11:48:40 Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Dnia 19 października 2017 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00 w salce radnego w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (II piętro) odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej i komisji budżetu… Porządek… Szczegóły
6 2017-10-11 15:00:48 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat… Szczegóły
7 2017-10-09 12:40:38 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Szczegóły
8 2017-10-05 11:16:10 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Szczegóły
9 2017-10-03 13:24:07 Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(16) Szczegóły
10 2017-10-03 12:45:58 Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027. Szczegóły
11 2017-10-03 12:41:52 Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.” Szczegóły
12 2017-10-03 11:37:22 Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
13 2017-10-03 11:27:25 Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamień Krajeński na lata 2017-2019. Szczegóły
14 2017-09-27 14:46:30 Karta SIOS 59.1/2017 Szczegóły
15 2017-09-27 14:19:50 Karta SIOS 57.1/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 50 51 52 »