Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-14 13:08:53 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
2 2017-12-14 13:05:27 ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Szczegóły
3 2017-12-14 12:58:56 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Kamień Krajeński Szczegóły
4 2017-12-14 10:30:04 Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
5 2017-12-14 09:48:41 Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania. Szczegóły
6 2017-12-13 15:26:12 Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
7 2017-12-13 14:57:12 Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2018-2022 Szczegóły
8 2017-12-13 14:51:28 Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(18) Szczegóły
9 2017-12-13 14:46:46 Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027 Szczegóły
10 2017-12-13 13:52:25 Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
11 2017-12-13 13:47:59 Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem. Szczegóły
12 2017-12-13 12:44:15 Uchwała Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy. Szczegóły
13 2017-12-13 12:24:26 Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
14 2017-12-12 13:01:52 Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamień Krajeński i jednostek administracyjnych . W dniu 15.12.2017 r. wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Treść zapytań w załączniku. Odpowiedź: Ad.1. Zamawiający potwierdza, iż aktualnie nie występują wymienione przez Państwa zadłużenia. Ad.2. Zamawiający potwierdza, ze w… Szczegóły
15 2017-12-12 11:33:42 Karta SIOS 78.1/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 54 55 56 »