Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-22 10:04:37 Przebudowa ulicy Słonecznej i Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
2 2017-08-18 14:50:56 Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Dnia 25 sierpnia 2017 roku (tj. piątek) o godz. 8.00 w salce radnego w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (II piętro) odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej i komisji budżetu… Porządek… Szczegóły
3 2017-08-11 12:28:29 Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego OBWIESZCZENIE Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza, że w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dnia… Szczegóły
4 2017-08-11 12:19:09 Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień Krajeński. Szczegóły
5 2017-08-09 10:48:54 Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu: Lp. Położenie Przeznaczenie, oznaczenie Nr działki Nr KW Powierzchnia lokalu Powierzchnia pomieszczeń przynależnych Udział we współwłasności nieruchomości Informacja o obciążeniach Cena wywoławcza Wadium Godzina… Szczegóły
6 2017-08-04 08:10:59 Karta SIOS 47.1/2017 Szczegóły
7 2017-08-03 10:04:48 wykaz nieruchomości do dzierżawy - Kamień Krajeński, dz. 469/1 03.08.-24.08.2017r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości  Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Forma… Szczegóły
8 2017-08-03 10:01:10 wykaz nieruchomości do dzierżawy - Radzim 03.08.-24.08.2017r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości  Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Forma… Szczegóły
9 2017-08-02 10:40:51 Wykaz lokali do sprzedaży, ul. Henryka Sienkiewicza 5, bezprzetargowo Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku Lp. Położenie Przeznaczenie Nr KW Nr działki Powierzchnia lokalu mieszkalnego Powierzchnia pomieszczeń przynależnych Udział we własności nieruchomości Informację o obciążeniach Wartość w Informacja… Szczegóły
10 2017-07-28 09:56:59 Przebudowa ulicy Słonecznej i Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Zamawiający zamieszcza w załączniku przedmiar robót. W załączniku informacja o unieważnieniu postępowania. Szczegóły
11 2017-07-27 12:24:07 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”   W dniu 28 lipca 2017 r. wpłynęło zapytanie o treści: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 10 szt. przydomowych przepompowni ścieków DN 800 PE. Prosimy o określenie minimalnych wymogów technicznych odnośnie… Szczegóły
12 2017-07-24 09:09:41 ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
13 2017-07-21 12:33:47 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.” Szczegóły
14 2017-07-18 10:26:44 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul. Strzeleckiej). W załączniku informacja z otwarcia ofert.   W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
15 2017-07-18 09:17:12 Karta SIOS 50/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 47 48 49 »