Wykaz stanowisk w urzędzie

Parter Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

Email

1. Czapiewska Agata

Biuro Obsługi Klienta bok[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894540 Napisz

I Piętro Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

Nr biura

Email

1. Gustyn Piotr

Skarbnik Miasta i Gminy – Kierownik Referatu Finansowego skarbnik[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894514

9

Napisz
2. Mosek Maria

Sekretariat -Stanowisko ds. kancelaryjnych sekretariat[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894510

10

Napisz
3. Głomski Wojciech

Burmistrz Miasta i Gminy burmistrz[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894512

11

Napisz
4. Leboda Danuta

Sekretarz Miasta i Gminy – Kierownik USC – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich sekretarz[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894513

13

Napisz
5. Wójcicka Barbara

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej
ewidencja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894516

14

Napisz
6. Kropidłowski Jan

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i p – poż.
oc[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894511

15

Napisz
7. Stasierowski Marcin

Informatyk
informatyk[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894541

16

Napisz
8. Sałasinski Piotr

Informatyk
informatyk2[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894541

16

Napisz
10. Tumanik Zofia

Zastępca Skarbnika

523894522

20

11. Górzna Alina

Stanowisko ds. finansowych
finanse[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894521

21

Napisz
12. Krzanik Krystyna

Kasa

523894523

22

13. Stryszyk
Arkadiusz

Stanowisko ds. windykacji zobowiązań finansowych

523894524

23

Napisz
14. Młodzik Grażyna

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
podatki[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894524

23

Napisz

II Piętro Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

Nr biura

Email

15. Warylak Kazimierz

Przewodniczący Rady Miejskiej
rady[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894520

26

Napisz
16. Turzynska Izabela

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jej organów
o[dot]rady[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894529

27

Napisz
17. Mazur Andrzej

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
rrg[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894531

34

 

Napisz
18. Łuczyk Marlena

Stanowisko ds. gospodarki terenami, drogi.
nieruchomosci[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894532

24

Napisz
19. Dalecka Krystyna

Stanowisko ds. gospodarki terenami
decyzjeowz[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894532

25

Napisz
20. Kołtonowska Daria

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska
srodowisko[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894533

32

Napisz
21. Natalia Szczepańska

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji
promocja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894535

31

Napisz
22. Natalia Szafran

Stanowisko ds. pożytku publicznego, kultury oraz język migowy
p[dot]publiczny[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894534

33

Napisz
23. Has Anna

Stanowisko ds. kadr
kadry[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894517

36

Napisz
24. Buda Dorota

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowie
zdrowie[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894538

35

Napisz
25. Husarek Marta

Stanowisko ds. zamówień publicznych. Gospodarka odpadami komunalnymi.
zam[dot]pub[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894530

29

Napisz
26. Łaznowska Agnieszka

Gospodarka odpadami komunalnymi
odpady[dot]kom[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894530

29

Napisz
27. Szwochert Bogusław

Inspektor ds. sportu, rekreacji i turystyki
sport-turystyka[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894530

29

Napisz

Informacje

Rejestr zmian