Wykaz stanowisk w urzędzie

Parter Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

1.

Biuro Obsługi Klienta bok[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894540

I Piętro Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

Nr biura

1. Gustyn Piotr

Skarbnik Miasta i Gminy – Kierownik Referatu Finansowego skarbnik[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894514

9

2.

Sekretariat -Stanowisko ds. kancelaryjnych sekretariat[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894510

10

3. Głomski Wojciech

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego burmistrz[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894512

11

4. Leboda Danuta

Sekretarz Miasta i Gminy – Kierownik USC – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich sekretarz[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894513

13

5. Wójcicka Barbara

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej
ewidencja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894516

14

6. Sałasinski
Piotr

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i p – poż.
oc[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894511

15

7. Stasierowski Marcin

Informatyk
informatyk[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894541

16

8. Sałasinski Piotr

Informatyk
informatyk2[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894541

16

10. Tumanik Zofia

Zastępca Skarbnika

523894522

20

11. Górzna Alina

Stanowisko ds. finansowych
finanse[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894521

21

12. Marta Kobus

Kasa

523894523

22

13. Ciechacki
Paweł

Stanowisko ds. windykacji zobowiązań finansowych

523894524

23

14. Joanna Niemczyk

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
podatki[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894524

23

II Piętro Urzędu Miejskiego

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko, adres email

Telefon

Nr biura

15. Warylak Kazimierz

Przewodniczący Rady Miejskiej
rady[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894520

26

16. Turzynska Izabela

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jej organów
o[dot]rady[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894529

27

17. Mazur Andrzej

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
rrg[at]kamienkrajenski[dot]pl

523894531

34

 

18. Husarek Marta

Stanowisko ds. zamówień publicznych. Stanowisko ds. Gospodarki terenów.
zam[dot]pub[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894532

24

19. Dalecka Krystyna

Stanowisko ds. gospodarki terenami
decyzjeowz[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894532

25

20. Krajewska
Daria

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska
srodowisko[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894533

32

21. Natalia Szczepańska

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji
promocja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894535

31

22. Natalia Szafran

Stanowisko ds. pożytku publicznego, kultury oraz język migowy
p[dot]publiczny[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894534

33

23. Schmelter Anna

Stanowisko ds. kadr
kadry[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894517

36

24. Buda Dorota

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowie
zdrowie[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894538

35

25. Łaznowska Agnieszka

Gospodarka odpadami komunalnymi
odpady[dot]kom[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

523894530

29

Informacje

Rejestr zmian