Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.06.2021 22.06.2021 Dostawa i montaż urządzeń w ramach projektu „Doposażenie miejsca wypoczynku nad jeziorem Mochel” Szczegóły
13.11.2020 02.12.2020 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński, jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej. Szczegóły
10.11.2020 23.11.2020 „Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
09.10.2020 16.11.2020 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2021” Szczegóły
09.10.2020 26.10.2020 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 52/2; 88/3; 109; 44/1; 43/1; 110; 41; 108; 31/2; 31/1; 32; 30; 14/2; 14/1; 15 obręb Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie o długości 0+600 km Szczegóły
08.09.2020 23.09.2020 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”. Szczegóły
01.06.2020 09.06.2020 „Dostawa komputerów stacjonarnych dla szkół w Gminie Kamień Krajeński w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Szczegóły
18.05.2020 15.06.2020 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Witkowie. Szczegóły
02.04.2020 15.04.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę komputerów przenośnych dla szkół w Gminie Kamień Krajeński”. Szczegóły
13.02.2020 06.03.2020 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
30.12.2019 08.01.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Krajeński w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
04.12.2019 16.12.2019 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2020” Szczegóły
03.12.2019 20.12.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński, jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej. Szczegóły
22.11.2019 03.12.2019 „Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
13.11.2019 22.11.2019 Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »