Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
22.08.2017 06.09.2017 Przebudowa ulicy Słonecznej i Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
28.07.2017 21.08.2017 Przebudowa ulicy Słonecznej i Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
27.07.2017 30.08.2017 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” Szczegóły
18.07.2017 02.08.2017 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul. Strzeleckiej). Szczegóły
16.06.2017 17.07.2017 Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego. Szczegóły
02.06.2017 14.06.2017 Rozbudowa z przebudową budynku OSP przy ul. Leśnej 9 w Kamieniu Krajeńskim Działka Nr: 189 i 1071/9 Szczegóły
29.05.2017 07.06.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński w 2017r. Szczegóły
09.05.2017 24.05.2017 Rozbudowa z przebudową budynku OSP przy ul. Leśnej 9 w Kamieniu Krajeńskim Działka Nr: 189 i 1071/9. Szczegóły
09.03.2017 31.03.2017 Przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Szczegóły
14.02.2017 22.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Montaż urządzeń placów zabaw w miejscowościach Kamień Krajeński, Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo w gm. Kamień Krajeński”. Szczegóły
16.11.2016 23.11.2016 „Dostawa książek do bibliotek szkolnych w Gminie Kamień Krajeński w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Szczegóły
15.11.2016 23.11.2016 „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński oraz jednostek organizacyjnych Gminy”. Szczegóły
28.10.2016 09.11.2016 Dostawa książek do bibliotek szkolnych w Gminie Kamień Krajeński w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szczegóły
18.10.2016 27.10.2016 „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie gminy Kamień Krajeński, na urządzeniach stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński”. Szczegóły
26.09.2016 07.10.2016 Wykonanie instalacji gazu płynnego i technologii kotłowni instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku Filii Szkoły Podstawowej w gminie Kamień Krajeński Szczegóły
« 1 2 »