Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.02.2020 28.02.2020 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
30.12.2019 08.01.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Krajeński w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
04.12.2019 16.12.2019 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2020” Szczegóły
03.12.2019 20.12.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński, jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej. Szczegóły
22.11.2019 03.12.2019 „Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
13.11.2019 22.11.2019 Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
10.09.2019 25.09.2019 Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka, dz. nr 158/1, 39/5, 39/6. Szczegóły
09.09.2019 25.09.2019 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, dz. nr 331/3 oraz 542/1o łącznej długości do 1,0000 km. Szczegóły
05.08.2019 13.08.2019 Dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” Szczegóły
03.07.2019 22.07.2019 Budowa otwartej strefy aktywności w Zamartem Szczegóły
17.06.2019 26.06.2019 Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2020-2023. Szczegóły
11.06.2019 24.06.2019 Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Zamartem Szczegóły
21.05.2019 29.05.2019 „Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” Szczegóły
09.04.2019 24.04.2019 Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego. Szczegóły
10.01.2019 16.01.2019 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »