Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.06.2017 17.07.2017 Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego. Szczegóły
02.06.2017 14.06.2017 Rozbudowa z przebudową budynku OSP przy ul. Leśnej 9 w Kamieniu Krajeńskim Działka Nr: 189 i 1071/9 Szczegóły
29.05.2017 07.06.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński w 2017r. Szczegóły
09.05.2017 24.05.2017 Rozbudowa z przebudową budynku OSP przy ul. Leśnej 9 w Kamieniu Krajeńskim Działka Nr: 189 i 1071/9. Szczegóły
09.03.2017 31.03.2017 Przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Szczegóły
14.02.2017 22.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Montaż urządzeń placów zabaw w miejscowościach Kamień Krajeński, Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo w gm. Kamień Krajeński”. Szczegóły
16.11.2016 23.11.2016 „Dostawa książek do bibliotek szkolnych w Gminie Kamień Krajeński w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Szczegóły
15.11.2016 23.11.2016 „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński oraz jednostek organizacyjnych Gminy”. Szczegóły
28.10.2016 09.11.2016 Dostawa książek do bibliotek szkolnych w Gminie Kamień Krajeński w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szczegóły
18.10.2016 27.10.2016 „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie gminy Kamień Krajeński, na urządzeniach stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński”. Szczegóły
26.09.2016 07.10.2016 Wykonanie instalacji gazu płynnego i technologii kotłowni instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku Filii Szkoły Podstawowej w gminie Kamień Krajeński Szczegóły
23.09.2016 04.10.2016 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2017” Szczegóły
16.09.2016 26.09.2016 Wykonanie instalacji gazu płynnego i technologii kotłowni instalacji centralnego orzgewania dla potrzeb budynku Filii Szkoły Podstawowej w Płociczu gmina Kamień Krajeński. Szczegóły
02.09.2016 13.09.2016 „Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
08.07.2016 29.07.2016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,750 km w miejscowości Płocicz gmina Kamień Krajeński. Szczegóły
« »