Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
01.10.2019 Wniosek wniosek o usunięcie 18 szt. drzew gatunku brzoza z działki nr ewid. 65, obręb Zamarte Szczegóły
25.09.2019 Decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza oraz 1 szt. drzewa gatunku świerk na dz. nr 167, obręb Płocicz Szczegóły
27.09.2019 Wniosek wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk oraz 1 szt. drzewa gatunku modrzew z działki nr ewid. 38/2, obręb Nowa Wieś Szczegóły
27.09.2019 Wniosek wniosek o usunięcie 26 drzew, gatunku olcha z działki nr ewid. 144, obręb Duża Cerkwica Szczegóły
27.09.2019 Wniosek wniosek o usunięcie 200 m2 zakrzewień olchy z działki nr ewid. 332/2, obręb Płocicz Szczegóły
25.09.2019 Decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 30 szt. drzew gatunku olcha z działki nr 374/6, obręb Orzełek oraz odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew gatunku olcha z działki nr 374/6, obręb Orzełek. Szczegóły
23.08.2019 wniosek wniosek o usunięcie 48 drzew, gatunku olcha z działki nr ewid. 374/6, obręb Orzełek Szczegóły
20.08.2019 wniosek wniosek o usunięcie 3 drzew (2 brzozy, 1 świerk) z działki nr 167, obręb Płocicz Szczegóły
20.08.2019 Decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny oraz 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa rosnących na dz. nr 46, obręb Nowa Wieś Szczegóły
30.07.2019 Decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku topola oraz 1 szt. drzewa gatunku olcha rosnących na dz. nr 218, obręb Duża Cerkwica Szczegóły
24.07.2019 decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku brzoza rosnącego na dz. nr 628/3, obręb Płocicz Szczegóły
11.07.2019 wniosek wniosek o usunięcie 3 drzew (1 klon, 2 jesiony) z działki nr 46, obręb Nowa Wieś Szczegóły
28.06.2019 wniosek wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 2 drzew, gatunku topola i olszyna, z dz. nr 218, obręb Duża Cerkwica Szczegóły
28.06.2019 wniosek wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 drzewa, gatunku brzoza, z dz. nr 628/3, obręb Płocicz Szczegóły
10.06.2019 decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew, w tym: 2 szt. drzew gatunku klon oraz 8 szt. drzew gatunku buk, rosnących na dz. nr 8, obręb Zamarte Szczegóły
« 1 2 3 4 21 22 23 »