Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
07.04.2021 decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 20 drzew, gatunku olcha i brzoza z działki nr ewid. 340, obręb Witkowo Szczegóły
06.04.2021 decyzja decyzja odmowna w sprawie usunięcia 360 m2 zakrzewień i 4 drzew, rosnących na działce nr 42/1, 42/2, obręb Dąbrowa Szczegóły
07.04.2021 decyzja decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew, gatunku olcha (3), jesion (1) oraz 4 krzewów bzu, a także odmowna w zakresie 5 drzew, gatunku wierzba (3) i jesion (2), rosnących na działce nr 240/5, obręb Zamarte Szczegóły
29.03.2021 wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew, gatunku olcha z działki nr ewid. 145, obręb Dąbrowa Szczegóły
30.03.2021 wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew i 5 m2 zakrzewień bzu z działki 198, obręb Duża Cerkwica Szczegóły
30.03.2021 zgłoszenie zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku modrzew, z działki nr ewid. 146/1, obręb Dąbrowa Szczegóły
30.03.2021 zgłoszenie zgłoszenie zamiaru usunięcia 10 drzew gatunku świerk (8)m brzoza (2) z działki ewid. 130, obręb Dąbrowa Szczegóły
30.03.2021 decyzja zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku olcha i 200 m2 zakrzewień m.in. czarnego bzu z działki nr ewid. 154 i 156, obręb Kamień Krajeński Szczegóły
23.03.2021 decyzja zezwolenie na usunięcie 40 drzew gatunku olcha, dz. nr ewid. 343/1, obręb Mała Cerkwica Szczegóły
17.03.2021 decyzja zezwolenie na usunięcie 20 drzew gatunku świerk z działki nr ewid. 645, obręb Płocicz Szczegóły
17.03.2021 decyzja zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku olcha z działki nr ewid. 109/11, obręb Dąbrówka Szczegóły
08.03.2021 wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew, gatunku: wierzba - 3 szt., jesion - 3 szt., olszyna - 3 szt. oraz 4 krzewów z działki nr ewid. 240/5, obręb Zamarte Szczegóły
08.03.2021 zgłoszenie zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa, gatunku świerk z dz. nr ewid. 672, obręb Kamień Krajeński Szczegóły
04.03.2021 decyzja decyzja zezwalająca 40 drzew gatunku: brzoza, topola i olcha, w tym:
a) 30 drzew, rosnących na działce nr 103, 104, 106, obręb Dąbrowa,
b) 1 drzewa, rosnącego na działce nr 135/1, obręb Dąbrowa,
c) 5 drzew, rosnących na działce nr 1, obręb Witkowo,
d) 4 drzew, rosnących na działce nr 17, obręb Dąbrowa,
oraz zezwolić na usunięcie 50 m2 zakrzewień wierzby z ww. działek, oraz odmowna w zakresie 20 drzew gatunku: brzoza, topola i olcha, rosnących na działce nr 103, 104, 106, obręb Dąbrowa, nr 135/1, obręb Dąbrowa, nr 1, obręb Witkowo, nr 17, obręb Dąbrowa, stanowiących własność ww. oraz 150 m2 zakrzewień wierzby z ww. działek.
Szczegóły
04.03.2021 decyzja zezwolenia na usunięcie 10 drzew, gatunku olcha z działki nr ewid. 38, obręb Duża Cerkwica Szczegóły
« 1 2 3 4 30 31 32 »