Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zwrot podatku akcyzowego Referat finansowy Szczegóły
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU. Gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych Sprawy rolne Szczegóły
Potwierdzenie spełnienia minimalnych standardów utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie Sprawy rolne Szczegóły
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną Sprawy rolne Szczegóły
Zezwolenie na uprawę maku i konopi energetycznych Sprawy rolne Szczegóły
Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy Transport Szczegóły
Zaświadczenie potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesiania są położone na obszarze Natura 2000 Srodowisko Szczegóły
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości Budownictwo i nieruchomosci Szczegóły
Prawo pierwokupu Budownictwo i nieruchomosci Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Budownictwo i nieruchomosci Szczegóły
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Budownictwo i nieruchomosci Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »