Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
02.12.2019 13.12.2019 Inspektor ds. wymiaru, podatków i opłat Szczegóły
25.11.2019 09.12.2019 Młodszy Księgowy Szczegóły
13.08.2019 26.08.2019 Inspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, transportu i dróg gminnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
11.04.2019 25.04.2019 dyrektor Szczegóły
17.01.2019 29.01.2019 Inspektor ds. OC, spraw wojskowych i p.poż oraz archiwum Szczegóły
17.01.2019 29.01.2019 Podinspektor ds. windykacji zobowiązań finansowych oraz księgowości Szczegóły
09.05.2018 21.05.2018 Inspektor ds. kadr Szczegóły
08.05.2018 18.05.2018 Księgowy Szczegóły
22.02.2018 05.03.2018 Podinspektor ds. windykacji zobowiązań finansowych oraz księgowości Szczegóły
22.01.2018 01.02.2018 Podinspektor ds. USC, spraw obywatelskich oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych Szczegóły
08.05.2017 18.05.2017 Inspektor Szczegóły
17.02.2014 03.03.2014 Stanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych Szczegóły
07.11.2011 21.11.2011 Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Szczegóły
27.06.2011 11.07.2011 Informatyk Szczegóły
« »