Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 41/2018 18.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 38/2018 25.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie NR 38/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2018 Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/237/2018 19.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 30/2018 19.04.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 28.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 28.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kamień Krajeński nieruchomości gruntowych, nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 29/2018 06.04.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/235/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/234/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/234/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/233/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/232/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/232/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/231/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(5) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/230/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/230/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/229/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2017 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/228/2018 22.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2017 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Szczegóły
« 1 2 3 18 19 »