Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 63/2017 25.09.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/193/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(16) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/192/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/191/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.” Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/190/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/189/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamień Krajeński na lata 2017-2019. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 59/2017 13.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.09.2017r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 60/2017 14.09.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wzoru wniosku o udzielenie pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/188/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/187/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej w Tucholi. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/186/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/185/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(12) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/184/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/184/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/183/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXX/182/2017 31.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/182/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie. Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »