Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 67/2018 28.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 61/2018 13.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 58/2018 17.08.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/257/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/256/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/256/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/255/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(12) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/254/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/253/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XL/258/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 59/2018 27.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Szczegóły
Obwieszczenia Burmistrza 27.08.2018 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieniu Krajeńskim w wyborach do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Obwieszczenia Starosty Sępoleńskiego 27.08.2018 Obowiązujący Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim w wyborach do Rady Powiatu Sępoleńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 27.08.2018 Obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okregi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 56/2018 06.08.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 55/2018 31.07.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Szczegóły
« 1 2 3 20 21 »