Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 75/2017 14.11.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 77/2017 14.11.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 76/2017 14.11.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Kamień Krajeński Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/210/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/209/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/208/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/207/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2018-2022 Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/206/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(18) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/205/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027 Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/202/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/201/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/200/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/199/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/204/2017 30.11.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/203/2017 30.11.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Szczegóły
« 1 2 3 15 16 »