Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 5/S/2017 31.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr 5/S/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2017 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 33/2017 16.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 25/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 24/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 23/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 36/2017 02.06.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Gminie Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 32/2017 11.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/177/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/176/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/175/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/174/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/173/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/172/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(6) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/171/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/170/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2016 rok. Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »