Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 06.12.2018 Obowiązujący Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/11/2018 06.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/10/2018 06.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/9/2018 06.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(19) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/8/2018 06.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 83/2018 30.11.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/7/2018 22.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2018 22.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/5/2018 22.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/4/2018 22.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr II/3/2018 22.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr I/2/2018 19.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr I/1/2018 19.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 77/2018 08.11.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 68/2018 08.10.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
« 1 2 3 22 23 »