Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 22/2019 11.03.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2019. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 19/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 18/2019 28.02.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 15/2019 25.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 14/2019 25.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/31/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2019 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/30/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/29/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/28/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/27/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/26/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/25/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/24/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (2) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/23/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/22/2019 31.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Szczegóły
« 1 2 3 24 25 »