Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 79/2021 18.10.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(18) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/211/2021 14.10.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(17) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/210/2021 14.10.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/209/2021 14.10.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/209/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXI/208/2021 14.10.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2036. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 78/2021 12.10.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 77/2021 07.10.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 74/2021 30.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(16) Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 73/2021 30.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 71/2021 24.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2022r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 69/2021 21.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 66/2021 16.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(15) Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 64/2021 01.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 65/2021 09.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 63/2021 01.09.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kamień Krajeński w 2021 r. Szczegóły
« 1 2 3 47 48 »