Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 51/2017 11.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 44/2017 18.07.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 46/2017 21.07.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.” Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXIX/181/2017 29.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXIX/180/2017 29.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej)”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXIX/179/2017 29.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(8) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/178/2017 21.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(7) Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 39/2017 14.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 41/2017 22.06.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2017. Szczegóły
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 5/S/2017 31.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr 5/S/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2017 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 33/2017 16.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 25/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 24/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 23/2017 20.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 36/2017 02.06.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Gminie Kamień Krajeński Szczegóły
« 1 2 3 13 14 »