Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 23/2018 08.03.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2018. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 22/2018 08.03.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku terminów przerw pracy Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 20/2018 01.03.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/227/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/227/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2018 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/226/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/226/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/225/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za 2017 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/224/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2018 roku. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/223/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/223/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/222/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/222/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/221/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(3) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/220/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/219/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/219/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim wchodzącej w skład tego Zespołu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/218/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/218/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXV/217/2018 22.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/217/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 18/2018 15.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego. Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »