Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 34/2017 22.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2017 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 31/2017 11.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 12/2017 02.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. „ Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 28/2017 27.04.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. uchylające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/161/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/161/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2016 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/168/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/167/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/166/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/166/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2017 roku. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/165/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/164/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(4) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/163/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Szczegóły
Obwieszczenia Burmistrza 03.04.2017 Obowiązujący OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ulicami Stanisława Wyspiańskiego i Henryka Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/162/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/160/2017 30.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2016 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 26/2017 30.03.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »