Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/252/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/251/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/250/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/249/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński do organu regulacyjnego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/248/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/247/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/246/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/245/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(8) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/244/2018 28.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIX/244/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 45/2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wczasowego nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim na 2018 rok. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 44/2018 14.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców miasta Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/243/2018 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/242/2018 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(7) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/241/2018 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/240/2018 24.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII/240/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
« 1 2 3 19 20 »