Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
kad. 2014-2018

1. Warylak Kazimierz – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Dysput Teresa – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Górny Romuald – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Atamański Aleksander
5. Binger Piotr
6. Drogoś Stanisław
7. Januszewski Bogdan
8. Kalla Lidia
9. Kiedrowicz Kazimierz
10. Krzyżanowski Marcin
11. Kucharski Jacek
12. Steinborn Jadwiga
13. Stryszyk Eugeniusz
14. Wiese Ewa
15. Wróblewski Józef

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00
w biurze Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Informacje

Rejestr zmian