O Gminie

Lokalizacja
Lokalizacja

Miasto i Gmina Kamień Krajeński leży w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Graniczy z gminą Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Debrzno i Człuchów. Liczy 2.328 mieszkańców.Gmina ma 13 sołectw, które zamieszkuje 7164 mieszkańców. Do największych sołectw należą: Płocicz, Dąbrówka, Zamarte i Mała Cerkwica. Obecny stan terytorialny gminy utrzymuje się od 1976 r., kiedy w jej skład włączonych zostało 6 nowych sołectw; Dąbrówka, Jerzmionki, Niwy, Nowa Wieś, Obkas i Zamarte.

Mapa miasta
Mapa miasta

Gmina ma charakter rolniczy, użytki rolne zajmują ogółem 11.369 ha, z tego aż 88,9% stanowią grunty orne. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,97. Miasto Kamień Krajeński pełni rolę naturalnego centrum obsługi całej gminy. Centrum miasta posiada zwartą zabudowę mieszkaniowo-usługową. Północna część miasta pełni funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe. Tereny użytkowe, składowe i przemysłowe skoncentrowane są we wschodniej części miasta. Głównym zajęciem ludności jest rolnictwo i jego otoczenie.

Mapa gminy
Mapa gminy

Na terenie gminy Kamień Krajeński znajduje się 13 jezior i lasy, które zajmują obszar 3.217 ha.

Informacje

Rejestr zmian