Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na 2017 rok

Konsultacje Programu Współpracy na 2017 rok

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kamień Krajeński i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu:

„PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017”

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi(…), a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2017 r.

Konsultacje Programu współpracy (…) odbędą się poprzez zamieszczenie projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wraz z formularzem umożliwiającym zajęcie stanowiska przez uprawnione podmioty.

Dnia 13 września 2016r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (sala nr 28, II piętro) odbędzie się spotkanie informacyjno-warsztatowe, na które serdecznie zapraszamy.

Projekt „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2017” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na http://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ zakładka Org. Pozarządowe i Pożytek Publiczny

Formularz należy przesłać w dniach 1 września 2016 –  22 września 2016r.:

  • na adres Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński;
  • zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  p[dot]publiczny[at]um[dot]kamienkr[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian