Komisje Rady Miejskiej

Kadencja 2018-2023

Komisja Rewizyjna: 
1. Łukarski Piotr – Przewodniczący Komisji,
2. Dobek Jarosław – członek,
3. Foleżyński Dariusz – członek,
4. Marciniak Natalia – członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
1. Lubińska Sabina – Przewodniczący Komisji,
2. Dobek Jarosław – członek,
3. Foleżyński Dariusz – członek.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:
1. Skaja Sebastian – Przewodniczący Komisji,
2. Betin Marek – członek,
3. Lubińska Sabina – członek.

Komisja Budżetu i Finansów:
1. Wiese Ewa – Przewodniczący Komisji,
2. Delekta Patrycja – członek,
3. Szymanowicz Grzegorz – członek.
4. Kucharski Jacek – członek,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej:

1. Stryszyk Eugeniusz – Przewodniczący Komisji,
2. Rekowski Eugeniusz – członek.
3. Januszewski Bogdan – członek,

 

Informacje

Rejestr zmian