Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna: 
1. Drogoś Stanisław – Przewodniczący Komisji,
2. Kalla Lidia – członek,
3. Binger Piotr – członek,
4. Krzyżanowski Marcin – członek,
5. Stryszyk Eugeniusz – członek.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Socjalnych:
1. Atamański Aleksander – Przewodniczący Komisji,
2. Kiedrowicz Kazimierz – członek,
3. Wiese Ewa – członek.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:
1. Januszewski Bogdan – Przewodniczący Komisji,
2. Wróblewski Józef – członek,
3. Dysput Teresa – członek.

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów, Handlu i Przemysłu oraz Gospodarki Miejskiej:
1. Kucharski Jacek – Przewodniczący Komisji,
2. Steinborn Jadwiga – członek,
3. Górny Romuald – członek.

Informacje

Rejestr zmian