Strona Główna

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński

tel. (52) 389 45 10 fax (52) 511 51 84 / (52) 388 63 92 e-mail: sekretariat@um.kamienkr.pl e-mail: burmistrz@kamienkrajenski.pl www: Strona internetowa NIP: 555-11-08-279 Regon: 000527457

Konto: Bank PKO BP, Nr  67 1020 1462 0000 7102 0252 3132

Urząd Miejski czynny jest we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7:30 do 15:30

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia w godzinach pracy tj. od godz. 7:30 do godz.15:30

Szanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego – „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o czym mówi art. 13 ust. 1 i 2 ustawy. Jeżeli informacja publiczna nie może być jednak udostępniona w tym terminie

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

OSOBY NIESŁYSZĄCE

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim - mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego w Kamieniu znającego język migowy.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim zamiar skorzystania z tłumacza.Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Informację przesłać na adres email: p.publiczny@um.kamienkr.pl lub faksem na nr: 52 388 63 92 Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 52 389 45 34.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>