Opinia RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2021 Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 Uchwała Nr 2/I/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Uchwała Nr 11/S/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 18/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 18/P/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamień Krajeński na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 14/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamień Krajeński na 2020 r. Szczegóły