Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2020 Poziomy za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Informacja o poziomach osiągniętych przez podmiot odbierający odpady z terenu Gminy w latach 2013-2017 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2013 rok Szczegóły