Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.11.2018 Informacja o poziomach osiągniętych przez podmiot odbierający odpady z terenu Gminy w latach 2013-2017 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Osiągnięte przez Gminę poziomy za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamień Krajeński za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Kamień Krajeński na rok 2018. Szczegóły