Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2017 Informator „Jak segregować odpady” Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamień Krajeński za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Deklaracje Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Uchwały Gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Zmiany dla przedsiębiorców dot. zagospodarowania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Nowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kamień Krajeński w 2017 roku. Szczegóły