Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2020 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kamień Krajeński w 2020 r Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Dla Gminy Kamień Krajeński zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata 2020-2030 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w dniu 20.07.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kamień Krajeński w 2019 r Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 17.01.2019 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Konsultacje społeczne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Krajeński” Szczegóły