Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kamień Krajeński w 2019 r Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 17.01.2019 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Konsultacje społeczne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Krajeński” Szczegóły