Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Konsultacje społeczne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Krajeński” Szczegóły