Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2018 Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Konsultacje społeczne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Krajeński” Szczegóły