Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 22.01.2018 Podinspektor ds. USC, spraw obywatelskich oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta SIOS 93.1/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2018 Karta SIOS 92.1/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2018 Karta SIOS 94.1.2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2018 Karta SIOS 4/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Karta SIOS 1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta SIOS 83.1/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta SIOS 74.1/2017 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/214/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.(21) Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017- 2027. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie rozwoju sportu wiejskiego w Gminie Kamień Krajeński w 2018 r. Szczegóły