Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta SIOS 44/2018 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2018 Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2018 karta SIOS 37.1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2018 Karta SIOS 27.1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2018 Karta SIOS 29.1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2018 Karta SIOS 35/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2018 Karta SIOS 41/2018 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/234/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/232/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(5) Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/230/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2017 rok. Szczegóły