Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku terminów przerw pracy Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2018/2019. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 49/2009 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminów wynagradzania pracowników Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz pracowników niebedącymi nauczycielami zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wzoru wniosku o udzielenie pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych Szczegóły
Akty prawne 24.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Gminie Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2017/2018. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gminie Kamień Krajeński w 2017 roku oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i opłat za wynajem pomieszczeń w obiekcie Hali Sportowej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Witosa 12. Szczegóły