Związki i Stowarzyszenia

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym działające na terenie gminy Kamień Krajeński

 1. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Krajeńskiej,
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 2. Kółko Rolnicze
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Krajeńskim
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 4. Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Kamieniu Krajeńskim
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 5. Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne
  ul. Sępoleńska 4, 89-430 Kamień Krajeński,
 6. Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 7. Ludowy Klub Sportowy Kamionka
  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński
 8. Stowarzyszenie Pomóż Sobie Pomagając Innym w Kamieniu Krajeńskim
  ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński

Stowarzyszania kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim działające na terenie gminy Kamień Krajeński

 1. Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Cerkwica
  Mała Cerkwica 19, 89-430 Kamień Krajeński
 2. Ludowy Zespół Sportowy Zryw Dąbrówka
  Dąbrówka, 89-430 Kamień Krajeński
 3. Ludowy Zespół Sportowy Victoria Orzełek
  Orzełek 23, 89-430 Kamień Krajeński
 4. Ludowy Zespół Orzeł Dąbrowa
  Dąbrowa 10, 89-430 Kamień Krajeński
 5. Ludowy Zespół Tęcza Płocicz
  Płocicz 22, 89-430 Kamień Krajeński
 6. Ludowy Zespół Sportowy Zamarte
  ul. Bydgoska 14 Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński

Ochotnicze Straże Pożarne:

 1. OSP w Dąbrowie,
 2. OSP w Dąbrówce,
 3. OSP w Dużej Cerkwicy
 4. OSP w Kamieniu Krajeńskim
  ul. Sępoleńska 89-430 Kamień Krajeński
  www: www.osp.kamienkr.pl
  email: poczta[at]osp[dot]kamienkr[dot]pl
 5. OSP w Małej Cerkwicy,
 6. OSP w Orzełku,
 7. OSP w Płociczu,
 8. OSP w Radzimiu,
 9. OSP w Witkowie,
  Witkowo 4, 89-430 Kamień Krajeński
  www.ospwitkowo.kamienkr.pl
  email ospwitkowo[at]kamienkr[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian