Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-16 10:27:51 Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim sierpień 2019 Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim: Komisja Budżetu i Finansów – 22 sierpnia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 8.00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 22 sierpnia… Szczegóły
2 2019-08-14 14:13:26 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
3 2019-08-14 14:07:17 Oficjalna strona z informacjami o wyborach do Sejmu i do Senatu RP. Oficjalna strona z informacjami o wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.  ( https://wybory.gov.pl/ ) Szczegóły
4 2019-08-14 10:49:43 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej dz. nr 281/3 w Kamieniu Krajeńskim. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu: Położenie   Nr lokalu Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia lokalu użytkowego Powierzchnia pomieszczeń przynależnych Udział we współwłasności nieruchomości Informacja o obciążeniach… Szczegóły
5 2019-08-14 10:05:49 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 215/5 i 215/6 w Witkowie. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:   Położenie  Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia działki Udział we współwłasności nieruchomości Informacjao obciążeniach Cena wywoławcza Wadium Opis nieruchomości,… Szczegóły
6 2019-08-13 14:52:08 Stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, transportu i dróg gminnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
7 2019-08-09 12:26:25 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Szczegóły
8 2019-08-06 12:46:46 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Szczegóły
9 2019-08-06 12:22:16 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2019. Szczegóły
10 2019-08-05 14:13:02 Dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński" Szczegóły
11 2019-07-30 09:02:01 Karta SIOS 73.1/2019 Szczegóły
12 2019-07-26 13:25:12 Petycja Szulc-Efekt sp.z.o.o. z dnia 23 maja br Szczegóły
13 2019-07-24 11:44:47 Informacja dot. suszy w 2019r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – SUSZĘ w 2019r., wystąpiono do Wojewoda Kujawsko – Pomorski o powołanie komisję ds. szacowania… Szczegóły
14 2019-07-24 08:13:21 Karta SIOS 72.1/2019 Szczegóły
15 2019-07-12 13:42:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy na rok Termin wnoszenia opłat… Szczegóły
« 1 2 3 4 102 103 104 »