Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
05.08.2019 13.08.2019 Dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” Szczegóły
03.07.2019 22.07.2019 Budowa otwartej strefy aktywności w Zamartem Szczegóły
17.06.2019 26.06.2019 Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2020-2023. Szczegóły
11.06.2019 24.06.2019 Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Zamartem Szczegóły
21.05.2019 29.05.2019 „Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” Szczegóły
09.04.2019 24.04.2019 Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego. Szczegóły
10.01.2019 16.01.2019 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński” Szczegóły
05.12.2018 14.12.2018 „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński, jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej”. Szczegóły
21.11.2018 29.11.2018 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2019” Szczegóły
19.11.2018 27.11.2018 „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamień Krajeński, jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej”. Szczegóły
25.10.2018 06.11.2018 „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2019” Szczegóły
22.10.2018 31.10.2018 „Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o” Szczegóły
19.10.2018 13.11.2018 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Krajeński wraz z jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną. Szczegóły
30.08.2018 20.09.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem. Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zamarte, ul. Małe Osady, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, o łącznej długości do 1,0000 km. Szczegóły
« 1 2 3 4 »