Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 71/2019 25.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2019 Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/81/2019 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/80/2019 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/79/2019 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (17) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/78/2019 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 67/2019 19.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/77/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w dniu 20.07.2019 r. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/76/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/75/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (15) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/74/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/73/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/72/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/71/2019 29.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 62/2019 02.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 61/2019 27.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »