Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 56/2019 08.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 55/2019 06.08.2019 Obowiązujący BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2019. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/70/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/69/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/68/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dąbrówki. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/67/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/66/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/65/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/64/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/63/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/62/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (12) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/61/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 50/2019 26.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/60/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (11) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/59/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2018 rok. Szczegóły
« 1 2 3 28 29 »