Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 17/2020 18.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/112/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/111/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2020 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/110/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/109/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za 2019 rok. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/108/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. (2) Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/107/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/106/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/105/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/104/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/103/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. Szczegóły
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/102/2020 30.01.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/102/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 13/2020 04.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrań na terenie Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 9/2020 31.01.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 8/2020 31.01.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej. Szczegóły
« 1 2 3 33 34 »