„Dostawy oleju napędowego dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o”

W dniu 07.09.2016 wpłynęło zapytanie o treści:

Prosimy o doprecyzowanie czy upust zaoferowany przez wykonawcę ma być podany  w zł/1000l czy w zł/l. W umowie -sposób kalkulacji ujęto w zł za 1000l a w formularzu ofertowym należy podać w zł za litr. Ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku ma to wpływ na wielkość udzielonego upustu. (np. przy upuście 144 zł/1000l  to 0,14/zł/l a przy upuście 146 zł/1000l należałoby przyjąć 0,15 zł/1l) w pierwszym przypadku pomniejszamy upust a w drugim zwiększamy.

Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego dotyczącą zapisu zaoferowanego upustu. w zmienionym formularzu ofertowym Wykonawca podaje wysokość upustu dla 1000 l. (zmieniony formularz ofertowy w załączniku).

W związku z rozbieżnościami w zapisach w formularzu ofertowymi i pkt 2.9. SIWZ (opis sposobu obliczania ceny) Zamawiający informuje, że na cenę brutto oleju napędowego oferowaną przez Wykonawcę składa się min. cena netto 1 l oleju napędowego, opublikowana na stronie internetowej wskazanego w ofercie producenta oferowanego oleju napędowego obowiązująca w dniu 5.09.2016 r.

W dniu 8.09.2016 r. wpłynęło zapytanie o treści:

Zwracamy się z prośbą o określenie częstotliwości dostaw oleju napędowego.

Dostawy odbywają się co 2 tygodnie  (sporadycznie co 3 tygodnie) w ilościach  4000 litrów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kamień Krajeński
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 02.09.2016
  • Data składania ofert 13.09.2016
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.09.2016
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, biuro nr 10
  • Numer UZP/TED 304630-16
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian