Org. Pozarządowe i Pożytek Publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2019 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2018. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Ogłoszenie III konkurs dla organizacji pozarządowych. Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok „ Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 czerwca 2017roku w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na 2017 rok Szczegóły