Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów 2020 – podmioty gospodarcze Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów 2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Informator „Jak segregować odpady” Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Harmonogram wywozu odpadów – styczeń 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr XIII/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr XII/89/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr XII/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr XII/87/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr XII/86/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Odbiór odpadów z produkcji rolniczej Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamień Krajeński za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku Szczegóły