Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.03.2016 Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza z dnia 10 marca 2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza z dnia 27 lutego 2015 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza z dnia 18 lutego 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na zadanie Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy w wysokości 221.758,00 PLN. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza z dnia 13 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza z dnia 6 lutego 2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, mającego na celu przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Rozwój sportu wiejskiego w Gminie Kamień Krajeński w 2015 r.” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza z dnia 6 lutego 2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na obszarze gminy Kamień Krajeński w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza z dnia 5 lutego 2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza z dnia 3 lutego 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza z dnia 3 lutego 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kamień Krajeński w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie zwołania zebrań na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie rozwoju sportu wiejskiego w Gminie Kamień Krajeński w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 07.03.2016 Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kamień Krajeński w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Informacja dla przedsiębiorców dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Szczegóły