Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza z dnia 8 maja 2015 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza z dnia 8 maja 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2015. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2015 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie powołania operatorów obwodowej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, wraz z ułamkową częścią gruntu. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie w sprawie w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza z dnia 31 marca 2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza z dnia 31 marca 2015 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza z dnia 30 marca 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Usługi geodezyjne dla Gminy Kamień Krajeński”. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza z dnia 27 marca 2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza z dnia 23 marca 2015 w sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania formularzy, które nie zostały wykorzystane do wydawania dowodów osobistych do dnia 28.02.2015 r. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza z dnia 23 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Kamień Krajeński realizowanych w roku 2015. Szczegóły