Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2016 Dane Statystyczne Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Burmistrza nr 42/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015. (13) Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015.(12) Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Kamieniu Krajeńskim stanowiącego własność Gminy Kamień Krajeński wraz z ułamkową częścią gruntu. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 38 Burmistrza z dnia 26.06.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża części nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie kasacji samochodu specjalnego pożarniczego – JELCZ 004, nr rej. BYB238G. po wypadku czasie akcji w dniu 28.07.2014 r. na terenie gminy Kęsowo dysponowanego przez Komendę Powiatową PSP w Sępólnie Krajeńskim Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza z dnia 23 marca 2015 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza z dnia 16 października 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Krajeński w roku 2016.” Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza z dnia 8 października 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i w miejscach publicznych na terenie gminy Kamień Krajeński, na urządzeniach stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza z dnia 5 października 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza z dnia 14 września 2015 w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych Szczegóły